Saúde mental e saúde sexual

A sexualidade é un aspecto central do ser humano, presente ao longo de toda a súa vida. É unha forma de comunicación e abarca o sexo, as identidades e os papeis de xénero, o erotismo, o pracer, a intimidade, a reprodución e a orientación sexual.

A nosa maneira de vivir, sentir e experimentar a sexualidade pode influír no noso estado de ánimo, na autoestima positiva, na concepción positiva do mundo e a vida, nos prexuízos, crenzas e formas de concibir a sexualidade, na satisfacción persoal, na seguridade á hora de relacionarnos con outras persoas, no cumprimento incluso dos tratamento pautados.

Todos os seres humanos experimentamos a sexualidade de maneira individualizada. Esta forma parte da identidade das persoas e cando se dan problemas sexuais, dita identidade pode verse afectada e, como consecuencia, a nosa saúde mental.

A sexualidade é fonte de saúde, benestar e vida, expresión de comunicación, amor e afecto. Para gozar dunha maneira plena a sexualidade pódese considerar útil que cada persoa coñézase, quéirase, respéctese, e responsabilícese.

Hoxe é o día europeo da saúde sexual. Falemos de sexualidade

Se queredes investigar sobre o tema podedes consultar o seguinte enlace:

medicointeractivo

Deixa unha resposta