Discapacidade, guía de estilo

Moitas das veces, a visión da discapacidade que se dá perpetúa prexuízos e estigmas. O poder dos medios de comunicación como intérpretes da realidade, como creadores de opinións, como axentes de transformación dos valores e derribo dos prexuízos, constitúe un elemento dinamizador, educativo e capaz de mudar a realidade. Esta tarefa educativa é especialmente importante […]