Loitar contra a aporafobia

O 20 de febreiro, en horario de mañá e tarde, terá lugar na EGAP unha xornada dirixida a dotar ao alumnado dos coñecementos e competencias necesarias para previr situacións de discriminación, culpabilización e/ou aporofobia que se poidan dar por mor dos prexuízos e os estereotipos no marco da Administración pública cara a persoas en situación de […]

Discapacidade, guía de estilo

Moitas das veces, a visión da discapacidade que se dá perpetúa prexuízos e estigmas. O poder dos medios de comunicación como intérpretes da realidade, como creadores de opinións, como axentes de transformación dos valores e derribo dos prexuízos, constitúe un elemento dinamizador, educativo e capaz de mudar a realidade. Esta tarefa educativa é especialmente importante […]

Saúde sexual e saúde mental

A saúde sexual é un estado de benestar físico, mental e social en relación coa sexualidade. Precisa dun enfoque positivo e respectuoso da sexualidade e das relacións sexuais, así como a posiblidade de ter experiencias sexuais placenteras e seguras, libres de toda coacción, discriminación e violencia”.  Deste xeito define a Organización Mundial da Saúde (OMS) […]