Conclusións: recomendacións suicidio

Falar sobre pensamentos suicidas permite aliviar a tensión e malestar emocional. Falemos do suicidio de maneira responsable! Escoitar con atención e sen xulgar pode facerlle ver á persoa coa que estamos que nos importa. Gústanos que se nos escoite con sinceridade! Expresámonos a través da fala, pero tamén a través do noso comportamento. Non deixemos […]

MENTALIZACCIÓN, blog do Comité En Primera Persona

O Comité Gallego En Primera Persona de FEAFES Galicia acaba de presentar o seu novo blog “Mentalizacción”. Esta iniciativa ten como obxectivo compartir e difundir experiencias persoais, información sobre temas relacionados coa saúde mental e outros contidos que poidan ser de utilidade para as persoas con problemas de saúde mental. Unha web aberta á participación de calquera persoa. Podendo contribuír con algún testimonio, inquietude, vivencia ou información […]