Discapacidade, guía de estilo

Moitas das veces, a visión da discapacidade que se dá perpetúa prexuízos e estigmas. O poder dos medios de comunicación como intérpretes da realidade, como creadores de opinións, como axentes de transformación dos valores e derribo dos prexuízos, constitúe un elemento dinamizador, educativo e capaz de mudar a realidade. Esta tarefa educativa é especialmente importante […]

Conto para traballar as emocións

Un conto para informar, achegar e visibilizar de xeito lúdico as emocións, para que as nenas e nenos normalicen os sentimientos e aprendan a xestionalos. Tras varios anos de traballo en prevención en saúde mental entre adolescentes e mozos, a través de programas que desenvolven en centros educativos, FEAFES Salud Mental Almendralejo, chegan a conclusión […]